Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Opiekunowie I roku

I rok studia stacjonarne - dr J. Chanduszko-Salska

I rok studia niestacjionarne - dr M. Kaflik-Pieróg