Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Konsultacje - dr Joanna Trębska

Pani dr Joanna Trębska niezależnie od podanych wcześniej terminów konsultacji dysponuje tylko dodatkowymi terminami - można się do niej zgłaszać:

16 grudnia br.,

20 stycznia

3 lutego - Tokarzewskiego 2, godzina 17,00.