Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Opiekun I roku

Opiekunem I roku studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych jest dr Jolanta Chanduszko-Salska