Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Warsztaty - Integracja i komunikacja - studia niestacjonarne

Warsztaty dla I grupy odbędą się w terminach: 3 listopada i 24 listopada.
dla II grupy w terminach 8 grudnia i 19 stycznia.
Warsztaty rozpoczynają się od godziny 9.00 i trwają do godziny 17.
Warsztaty zalicza obecność na dwóch spotkaniach, wymagane uczestnictwo w zajęciach  swojej grupy.