Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Trzeci termin warsztatu :Integracja komunikacja

Trzeci termin warsztatu :Integracja komunikacja dla I roku  - dla

studentów, którym nie udało się wziąć udziału w swoich terminach - studia

stacjonarne i niestacjonarne razem - w dniach 2.02 i 16.02 - godz. 9,00