Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

EGZAMINY - studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Rok

Data

Przedmiot

Godz.

I

31.01. czwartek 

28.01. poniedziałek 

  6.02. środa

  7.02. czwartek 

Historia myśli psychologicznej

Biologiczne podstawy zachowania

Filozofia

Wprowadzenie do psychologii

10.00

11.00

10.00

10.00

II

30.01. środa

31.01. czwartek 

  1.02. piątek 

  7.02. czwartek

Psychologia osobowości

Metody statystyczne w psychologii

Metodologia badań psychologicznych

Psychologia stresu

  9.00

11.00

  9.00

  9.00

Egzaminy poprawkowe

11.02 – 24.02 (dokładny termin wyznacza egzaminator)