Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

EGZAMINY - studia niestacjonarne

 

ROK

16.02 (sobota)

17.02 (niedziela)

23.02   (sobota)

24.02 (niedziela)

 

I 

Wprowadzenie do psychologii

godz. 10.00

T-A2

Filozofia

godz. 11.00

T-A2

Historia myśli psychologicznej

godz. 9.00

T-A2

Biologiczne podstawy zachowania

godz. 10.00

T-A2

 

16.02 (sobota)

17.02 (niedziela)

23.02 (sobota)

24.02 (niedziela)

 

II

Psychologia stresu.

godz. 9.00

T-A2

Psychologia osobowości

godz. 12.00

T-A2

Metodologia badań psych.

godz.10.00

T-A2

Metody statystyczne w psych. godz.11.00

T-A2

 

16.02 (sobota)

17.02 (niedziela)

23.02 (sobota)

24.02 (niedziela)

 

III 

Psychologia zdrowia

godz. 11.00

T-A2

Psychopatologia

godz. 10.00

T-A2

Psychologia ekonomiczna

godz. 11.00

T-A2

Psychologia zarządzania

godz. 12.00

T-A2

Egzaminy poprawkowe

2-3.03 (dokładny termin wyznacza egzaminator)