Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Lektorat - II rok, studia niestacjonarne

Zajęcia odbywać się będą niedziele od 17.00 - dwie grupy równolegle