Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Konsultacje zaliczenia dr M. Kaflik - Pieróg

Kurs Specjalnościowy Techniki poznawczo-behawioralne w terapii /dr M. Kaflik-Pieróg
5 rok: 
kolokwium sobota 16.02 godz. 10.30; omówienia konceptualizacji 11 - 13.
 
4 rok: 
kolokwium niedziela 17.02 godz. 9.00; omówienia konceptualizacji 9.30-11.30.
 
4 i 5 rok:
omówienia konceptualizacji 24.02 godz. 9- 11.
 
 
Konsultacje dr M. Kaflik-Pieróg
sobota 16.02 godz. 9-10.30 
 
Zaliczenie warsztatów Integracja i komunikacja 1 rok studia stacjonarne i niestacjonarne /dr M. Kaflik-Pieróg
 
sobota 16.02 w godz. 9-10.30