Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Podstawowe umiejętności psychologiczne: Rozwiązywanie konfliktów – warsztat II semestr

Zajęcia będą realizowane w zajazdach A. w dwóch grupach, od 6 zjazdu , do zaliczenia obowiązkowa obecność

w sobotę i niedzielę w swojej grupie.

Prowadząca mgr Małgorzata Tarkowska.

Dokładne terminy zostaną podane w najbliższym czasie.