Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Warsztaty: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów:

A. studia stacjonarne: 25-26 03.; 8-9 04 w godzinach 9-17; prowadzący - dr M. Krawiec
 
Warsztaty trzydniowe, trzeci dzień ustalony będzie podczas zajęć. 
TERMIN MARCOWY JEST TEŻ DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZALICZYŁY
WARSZTATU W UBIEGŁYM ROKU NIEZALEŻNIE OD TRYBU STUDIÓW  
 
B. studia niestacjonarne :
18-19 05.; 1-2 06.;15-16 06.; w godzinach 9-17; prowadząca - mgr M. Tarkowska