Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Warsztaty Integracja i komunikacja - studia stacjonarne

Warsztat Integracja i komunikacja w poniedziałek 28.10 rozpocznie się o godz. 9.15.