Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Przygotowanie pedagogiczne

 Poniżej program zajęć, w planie zajęć nie uwzględnialiśmy szczegółowej tematyki (wykazu przedmiotów) – będziemy to sukcesywnie uaktualniać. Jako, że odbieraliśmy silne sygnały z waszej strony z prośbą, aby zajęcia odbywały się tylko w zjazdy A – to aby zmieścić program w tych zjazdach wykorzystujemy sesje egzaminacyjne oraz przerwę między semestrami.

1     1. Zajęcia z pedagogiki (60 godz.)

-        Podstawy pedagogiki ogólnej (10 godz.)

-        Podstawy andragogiki (10 godz.)

-        Podstawy dydaktyki ogólnej (10 godz.)

-        Elementy ortodydaktyki (10 godz.)

-        Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty (10 godz.)

      -        Rola nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela (10 godz.)

1.   2.Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (120 godz.)

-       Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu, szkole i placówce (10 godz.)

-       Aktywne metody pracy z uczniem (10 godz.)

-       Diagnoza psychologiczna w pracy psychologa szkolnego (10 godz.)

-       Psychoedukacja i poradnictwo (20 godz.)

-       Organizacja środowiska uczenia się a specjalne potrzeby edukacyjne (20 godz.)

-       Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce (10 godz.)

-       Doradztwo zawodowe w przedszkolu i szkole (10 godz.)

-       Technologia informacyjna i media w edukacji (10 godz.)

-       Współpraca szkoły ze środowiskiem (5 godz.)

-       Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej (15 godz.)

 

Plan

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

A 7.12.2019  sobota 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 8.12.2019  niedziela 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 11.01.2020 sobota  7h

15.00 – 16.45

16.50 - 18.50

18.55 - 20.30  

 

A 12.01.2020 niedziela 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 25.01.2020 sobota 7h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 26.01.2020 niedziela 7h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 8.02.2020 7 h

 15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

 A 9.02.2020  7h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 15.02.2020  12h sesja

8.00 - 9.30

9.45 – 11.15

11.30. – 13.00

13.30 – 15.00

15.15 – 16.45

17.00 – 18.30

 

A 16.02.2020 12 h sesja

8.00 - 9.30

9.45 – 11.15

11.30. – 13.00

13.30 – 15.00

15.15 – 16.45

17.00 – 18.30

 

A 22.02 2020 sobota 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 23.02.2020 niedziela 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 7.03.2020 sobota 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 8.03.2020 niedziela 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 21.03.2020 sobota 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 22.03 2020 niedziela 7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25 

 

A 4.04.2020 sobota  7 h

15.00 – 16.45 

16.50 - 18.50  

18.55 - 20.25  

 

A 5.04.2020 niedziela 6

15.15 – 16.45

17.00 – !8.30

18.45 - 20.15

 

A 25.04.2020 sobota 6

 

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15

 

 

 

A 26.04.2020 niedziela 6

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15

 

A 16.05.2020 sobota 6

 

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15

 

A 17.05.2020 niedziela 6

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 – 19.30

19.30 – 20.15

 

A 30.05.2020 sobota 6

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15

 

A 31.05.2020 niedziela 6

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15

 

A 13.06.2020 sobota 6

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15

 

A 14.06.2020 niedziela 6

15.15 – 16.45

17.00 - 18.30

18.45 - 20.15