Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

prof. N. Ogińska-Bulik - Egzaminy poprawkowe

Studia stacjonarne - I i III rok: czwartek 20.02. godz. 9.00

Studia niestacjonarne - I i III rok: sobota 29.02. godz. 13.00