Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Dyżury - konsultacje pracowników Instytutu

 

 

 

Studia stacjonarne

prof. dr hab. Lucyna Golińska

środa*

12.15-12.45

prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński

wtorek*

12.15-13.00

prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

środa

12.15-12.45

dr Jolanta Chanduszko-Salska

piątek

12.15-12-45

dr Dorota Herc

piątek

14.00-14.30

dr Artur Juczyński

 

 

dr Martyna Kaflik-Pieróg

czwartek

 8.30-9.00

dr Marek Krawiec

czwartek

10.15-10.45

dr Paweł Majchrzak

środa

15.45-16.15

dr Małgorzata Roślak-Olczyk

 

 

dr Leonard Szafraniec

 

 

dr Dariusz Tarczyński

 

 

dr Elżbieta Wróblewska

środa*

15.45-16.15

mgr Luiza Kwiecińska

piątek

12.15-12.45

mgr Małgorzata Tarkowska

 

 

mgr Arkadiusz Trzuskowski

środa*

15.45-16.30

 

 * Dotyczy dni w których prowadzone są zajęcia (co 2-gi tydzień, w połowie semestru)

TESTOTEKA   mgr Luiza Kwiecińska

piątek:  12.45-13.45

 

Studia niestacjonarne

 

ZJAZDY A

ZJAZDY B

prof. dr hab. Lucyna Golińska

sobota

12.00-13.30

sobota

  9.30-10.00

prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński

 

 

sobota

18.30-19.00

prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

sobota

13.00-13.30

sobota

13.00-13.30

dr Jolanta Chanduszko-Salska

niedziela

13.00-13.30

sobota

13.00-13.30

dr Dorota Herc

 

 

niedziela

11.30-12.00

dr Artur Juczyński

sobota

13.00-13.30

 

 

dr Martyna Kaflik-Pieróg

sobota

12.15-13.15

 

 

dr Marek Krawiec

sobota

11.15-11.45

niedziela*

11.15-11.45

dr Paweł Majchrzak

sobota

niedziela

13.00-13.30

 

 

dr Małgorzata Roślak-Olczyk

sobota

13.00-13.30

 

 

dr Leonard Szafraniec

 

 

niedziela*

13.00-13.30

dr Dariusz Tarczyński

sobota

11.15-11.45

 

 

dr Elżbieta Wróblewska

sobota

13.00-13.30

sobota

13.00-13.30

mgr Luiza Kwiecińska

niedziela

13.00-13.30

 

 

mgr Małgorzata Tarkowska

niedziela

11.15-11.45

 

 

mgr Arkadiusz Trzuskowski

sobota

11.15-12.00

niedziela

12.45-13.00

* Dotyczy dni w których prowadzone są zajęcia (co 2-gi tydzień, w połowie semestru)

 

TESTOTEKA   mgr Luiza Kwiecińska

zjazdy A – niedziela: 15.00-16.00

zjazdy B – niedziela: 13.00-14.00