Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

III rok studia niestacjonarne - zmiany w planie

W I połowie semestru letniego odbędą się ćwiczenia w ramach przedmiotu Zachowania konsumenckie.

W drugiej połowie ćwiczenia z psychologii klinicznej.