Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

I rok - studia niestacjonarne - podział na grupy

I roku   podziały na grupy ćwiczeniowe - przedmioty:

Emocje i motywacja,

Procesy poznawcze

Psychologii rozwoju człowieka

oparto na podziale z semestru zimowego dla Technologii informacyjnych

wg następującego wzoru:

GRUPA 1- Grupa 1A GRUPA 2- Grupa 2A GRUPA 3- GRUPA 3A+3B GRUPA 4- GRUPA 1B+2B 

jest to podział tymczasowy. Kierujemy prośbę o dokonanie podziału na 4

w miarę równe grupy na wykładzie z dr Chanduszko Salską.

Plan na te zajęcia w załączniku.