Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

prof. N. Oginska-Bulik - egzaminy poprawkowe

Podane wcześniej terminy egzaminów poprawkowych zostaja odwołane.

Nowy termin zostanie podany później.