Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Informacje o zajęciach związane z sytuacją epidemiologiczną

 

 

Zawieszone zostały (na razie do 25 marca) wszelkie formy pracy dydaktycznej na naszej Uczelni. Dotyczy to także egzaminów poprawkowych i zaliczeń, które, jak sugerują władze Uczelni przesunięte będą z automatu o minimum dwa tygodnie. Trzeba mieć nadzieję, że do tego czasu, o ile zajęcia w kontakcie bezpośrednim (także poprawki) nie zostaną przywrócone, Uczelnia wypracuje zdalne (bezkontaktowe) formy uzyskiwania zaliczeń i egzaminów; terminy egzaminów poprawkowych i zaliczeń ustalają wykładowcy

 

DECYZJĄ DZIEKANA TERMIN ZALICZENIA SESJI PRZEDŁUŻONO DO 30 KWIETNIA

 

Dyżury i konsultacja w terminach już ustalonych odbywają się „bez kontaktu” – mailowo lub telefonicznie, przez media społecznościowe itp., według możliwości wykładowców, informacja o tym wkrótce na naszej stronie.

 

Studenci stacjonarni w pierwszej kolejności zostaną podpięci na platformie – tam będą prowadzone wykłady, chwilowo bez ćwiczeń, zapraszamy studentów i wykładowców do stałego monitorowania platformy.

 

Dla studentów I roku studiów zaocznych – warsztaty podstawowych umiejętności psychologicznych z konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych - zaplanowane na 21/22 marca zostają przełożone na później – o terminach będziemy informować głównie na naszej stronie. Następne terminy warsztatów będą zależały od decyzji władz (Rektor, Minister) – będą się odbywały z chwilą powrotu do kontaktowych form zajęć, o terminach będziemy informować.

 

ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA WSZELKICH KOMUNIKATÓW WŁADZ UCZELNI ZAMIESZCZANYCH NA DOSTĘPNYCH STUDENTOM FORACH (strefa studenta na stronie szkoły, i inne)