Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Materiały - prof W. Gruszczyński

Aktualne informacje dotyczące przedmiotu Psychopatologia dla studentó III i V roku znajdą się w zakładce Materiały dydaktyczne. W kolejnym etapie zajęcia będą odbywać  się na platformie.