Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Egzamin poprawkowy (II termin) z psychometrii na Teamsie

Sobota, 31.X. godz. 9.00 

Egzamin ustny.

Teams kod dostępu 

z64n6zx

Należy dysponować sprawnym mikrofonem i kamerą.