Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Dostęp do zajęć na platformie TEAMS

Po zalogowaniu się na stronę IPS w zakładce Aktualności znajdziecie Państwo kody dostępu do zajęć na platformie TEAMS dla III, VII i IX semestru studiów niestacjonarnych oraz I, III, V I VII semestru studiów stacjonarnych..