Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Logowanie na stronie internetowej Instytutu

Zalogowanie ips.spoleczna.pl daje dostęp do kilku informacji.

Dostęp do pozostałych (w tym do planów zajęć, materiałów) wymaga podania hasła. 

Hasło przekazują opiekunowie I roku (aktualnie dr M. Roślak-Olczyk ii mgr L. Kwiecińska).