Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Trening interpersonalny i Integracja i komunikacja - wrzesień

Terminy i podział na grupy dostępne są po zalogowaniu w odrębnym komunikacie.