Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Diagnoza psychologiczna - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

/w formie testu via TEAMS/

Studia stacjonarne – 30 IX /czwartek/ godz.. 9-9.30

Studia niestacjonarne – 2X /sobota/ godz. 19.00-19.30