Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Trening interpersonalny II rok - s. stacjonarne i niestacjonarne

Informacja o terminach i przydziałach do grup dostępna w Aktualnościach po zalogowaniu się.