Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Trening interpersonalny , warsztaty integracja i komunikacja - aktualne informacje

  1. Zajęcia warsztatowe (Integracja i komunikacja) dla studentów I semestru psychologii, zaplanowane do realizacji w czasie obowiązywania Zarządzenia JM Rektora (dotyczącego prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wyłącznie w trybie  zdalnym do zjazdu 08-09 01 włącznie) zostają odwołane, odbędą się po I zjeździe (08-09.01) w nowym roku - studenci zostaną poinformowani o dokładnych terminach.
  2. W PRZYPADKU PRZEDŁUŻENIA PRZEZ JM REKTORA CZASU OBOWIĄZYWANIA ZARZĄDZENIA O ZDALNYM TRYBIE NAUCZANIA - ZAJĘCIA BĘDĄ REALIZOWANE WE WRZEŚNIU PRZYSZŁEGO ROKU
  3. Trening interpersonalny, zaplanowany do realizacji w semestrze zimowym  (DOTYCZY WYŁĄCZNIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) będzie prowadzony we wrześniu przyszłego roku - o dokładnych terminach studenci zostaną poinformowani przez dział planowania i komunikatami na stronie IPS.