Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

IV i V rok - zebranie w sprawie praktyk

Przypominające zebranie w sprawie praktyk dla 4 i 5 roku /obie specjalności/
niedziela 27.03.2022 godz. 13.00 via Teams.
 Kod dostępu: 7ui4q52