Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Warsztaty - Konflikt studia stacjonarne

Terminy warsztatów z "Konfliktu" dla studentów II semestru studiów stacjonarnych:
 
grupa I: 9 i 13 maja
 
grupa II: 23 i 27 maja
 
warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9,00, planowane zakończenie około godziny 17 każdego dnia, realizowane są na Tokarzewskiego 2.
Dla zaliczenia przedmiotu wymagane są obecności na dwóch spotkaniach w swoich grupach.