Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

I rok s. stacjonarne - warsztaty Integracja i komunikacja

Warsztaty

Integracja i komunikacja

dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych odbędą się w dn.:

I grupa

26.10 godz. 9.00-18.00 /czwartek/

27.10 godz. 13.30-19.00 /piątek/

2 grupa

09.11 godz. 9.00-18.00 /czwartek/

10.11 godz. 13.30-19.00 /piątek/

3 grupa

23.11 godz. 9.00-18.00 /czwartek/

24.11 godz. 13.30-19.00 /piątek/

Obecność na zajęciach /czwartek i piątek/ jest obowiązkowa!!!! Dopuszczalne jest uczestniczenie w zajęciach z inną grupą ale tylko w ramach zamiany „jeden na jeden”.

Do zobaczenia

dr Martyna Kaflik-Pieróg