Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Trening interpersonalny II rok

Terminy i podziały na grupy są dostępne w Aktualnościach po zalogowaniu się na stronę IPS.