Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Trening interpersonalny s. stacjonarne - zmiana terminu

Zajęcia z p. Moniką Skupińską- Majchrzak - Trening interpersonalny w dniu 14-15.12.2023, dla studentów stacjonarnych, zostają przełożone na 1-2.02.2024.