Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

WYKAZ KONFERENCJI

 

Zbliżające się konferencje psychologiczne

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie 
biologicznym i psychospołecznym”
Rzeszów 8-9 marca 2018
www.konf-neurozw.ur.edu.pl

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” 
organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego,
Sekcję Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Gdańsk, 12-13 maja 2018 roku.

IX ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” Lublin 15-16 maj 2018 http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/konferencje/ix-ogolnopolska-konferencja-naukowa-problemy-wspolczesnej-profilaktyki III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji Lublin 24-25 maja 2018 Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużono do 20 grudnia 2017 http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja Międzynarodowa konferencja ASSC Kraków 25-29 czerwca 2018 http://theassc.org/assc-22/ III Konferencja Psychologii Pozytywnej Warszawa 2-4 lipca 2018 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018 http://www.konferencja-psych-pozyt.pl/ 39th STAR Conference Stress Anxiety and Resilience Lublin 10-13 lipca 2018 https://39star2018.wixsite.com/star2018 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Lublin 21-23 września 2018