Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Pracownicy

Chanduszko - Salska Jolanta

Golińska Lucyna

Gruszczyński Wojciech

Juczyński Artur

Juczyński Zygfryd

Kaflik-Pieróg Martyna

Krawiec Marek

Majchrzak Paweł

Roślak-Olczyk Małgorzata

Strzelczyk Dorota

Szafraniec Marek

Tarczyński Dariusz

Wróblewska Elżbieta


Osoby współpracujące

prof. dr hab. G. Ignatowski

prof. dr hab. N Ogińska – Bulik

dr K. Biegańska

dr E. Borowiak

dr A. Gogacz

dr J. Młodkowski

dr D. Nawrat

dr J. Trębska

mgr M. Tarkowska