Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Historia

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz seminaria doktoranckie. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Społeczna Akademia Nauk współpracuje także z Clark University (USA) i MOD`SPE Paris (France), co umożliwia studentom równoległe uzyskanie dyplomu Master (amerykańskiego lub francuskiego). Zdobywca wielu wyróżnień: statuetka i tytuł Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, certyfikat Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Roku, Lider Nowoczesnych Technologii, czy statuetka Lodołamacze.

Społeczna Akademia Nauk zapewnia nowoczesny i elastyczny system kształcenia, który łączy podejście teoretyczne z praktycznym oraz dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studenta. Studia otwierają szerokie i różnorodne perspektywy możliwości zawodowych w zależności od wybranej specjalizacji oraz kształcą umiejętności przydatne w innych sferach aktywności ludzkiej - w polityce, biznesie, sporcie, edukacji czy medycynie).

Studia na kierunku Psychologia zostały uruchomione w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w r. akad. 2011-2012. W tym celu powołany został Instytut Psychologii Stosowanej, który ma swoją siedzibę przy ul. Tokarzewskiego 2 w Łodzi. Tam też odbywają się wszystkie zajęcia.

Psychologia stosowana koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych oraz prowadzeniu badań, uwzględniających różne problemy ważne w praktyce społecznej.

Studia na kierunku psychologia trwają 5 lat i umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie diagnozy psychologicznej, profilaktyki i terapii, a także specjalistycznych umiejętności oraz niezbędnych kompetencji osobistych i społecznych służących niesieniu pomocy osobom jej potrzebującym.