Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Egzamin poprawkowy Psychologia różnic indywidualnych studia niestacjonarne

Egzamin odbędzie się w sobotę 9.03.2024 godz.16.00 sala T.32