Logowanie

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do Planów zajęć, Materiałów dydaktycznych, Sylabusów, itp.

Ostatni termin - egzamin poprawkowy z Psychologii różnic indywidualnych

Termin 23.03. (sobota) godz. 8.30. Sala T32